Ինչ ենք մենք ֆինանսավորում

Հայկական դրամաշնորհներ

Ինչ ենք մենք ֆինանսավորում

Դրամաշնորհի հայտերի ընդունում՝ ուղղված Հայաստանում առողջության առաջնային պահպանման համակարգի ուժեղացմանը

Դրամաշնորհային ծրագրի անվանումը՝ Հ․ Հովնանյան ընտանեկան հիմնադրամի Առողջապահական դրամաշնորհներ Հայաստանում առողջության առաջնային պահպանման (ԱԱՊ) համակարգը ուժեղացնելու համար

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը՝ սեպտեմբերի 30, 2024 (ֆինանսավորման մասին որոշումը կկայացվի հոկտեմբերի վերջին)

Կոնտակտային անձ՝ Անահիտ Հակոբյան, Ծրագրերի ղեկավար

Էլ․ հասցե՝ [email protected] 

 

I. Ֆինանսավորման հնարավորության նկարագիրը

Հ․ Հովնանյան ընտանեկան հիմնադրամն ընդունում է ծրագրերի առաջարկներ, որոնց նպատակն է Հայաստանում ԱԱՊ համակարգի ուժեղացումը՝ կենտրոնանալով մարզերի վրա։ Այս նախաձեռնությունը համահունչ է Առողջության համապարփակ ապահովագրության (ԱՀԱ) պետական ռազմավարությանը և միտված է համակարգի հիմնարար օղակի ուժեղացմանը, ինչն անհրաժեշտ է ԱՀԱ-ի արդյունավետ գործարկման համար։ Մեր սահմանած առաջնահերթությունները ներկայացված են ներքևում։ Ծրագրի առաջարկները պետք է հասցեագրեն նշված խնդիրներից առնվազն մեկը կամ մի քանիսը։

II. Դրամաշնորհի նպատակներն ու խնդիրները

Ա խումբ․ Առողջության առաջնային օղակի մասնագիտական բարելավում 

 1. Մարզերում առողջապահական անձնակազմերի թափուր հաստիքների լրացում։
 2. Առողջության առաջնային օղակի մասնագետների պատրաստում, նոր մասնագետների համալրում:
 3. Առկա աշխատուժի կարողությունների զարգացման և շարունակական բժշկական կրթության բարելավում։

Բ խումբ․ Ոչ վարակիչ հիվանդությունների (ՈՎՀ) արդյունավետ կանխարգելում և հսկողություն ԱԱՊ մակարդակում

 1. ԱԱՊ անձնակազմի մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների վերազինում ՈՎՀ կանխարգելման և հսկողության ուղղությամբ։
 2. Մշտական կանխարգելիչ միջոցառումների և իրազեկման խրախուսում։
 3. ՈՎՀ շարունակական վերահսկողության ապահովում։

Գ խումբ․ ԱԱՊ կառավարման որակի բարձրացում (այս կատեգորիայի հայտերը կդիտարկվեն միայն այն պարագայում, եթե դրանք համադրված են նաև խումբ Ա-ում կամ խումբ Բ-ում թվարկված խնդիրներից առնվազն մեկը)

 1. ԱԱՊ օղակներում կառավարման և տեղեկատվական համակարգերի կիրառության բարելավում։
 2. Ռեսուրսների հասանելիության բարձրացում (բարձորակ բժշկական սարքավորումներ, ինչպիսիք են ռենտգեն սարքավորումները, ուլտրաձայնային հետազոտության և էխոսրտագրության սարքերը, ինչպես նաև դիաբետի, սակավարյունության կամ հղիության թեստերը, անհրաժեշտ դեղամիջոցները և այլն)։
 3. Ենթակառուցվածքների հարմարությունների, մասնավորապես՝ սանիտարահիգիենիկ պայմանների բարելավում։

III. Ծրագրին համապատասխանության չափանիշները

 • ծրագրին կարող են դիմել շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունները, առողջության կենտրոնները, համալսարանները և ինստիտուտները,
 • այն կազմակերպությունները, որոնք առնվազն երեք տարվա գործունեության արդյունք են գրանցել,
 • խրախուսվում են մասնավոր և պետական կառույցների միջև համագործակցային ծրագրերը, ինչպես նաև մի քանի մասնավոր կառույցների համագործակցային ծրագրերըկ,
 • դիտարկվում են ինչպես մեկամյա, այնպես էլ բազմամյա դրամաշնորհի հայտերը,
 • Հիմնադրամի կողմից նախկին դրամաշնորհառուները կարող են կրկին դիմել։

IV. Դրամաշնորհի մասին 

Ֆինանսավորման տեսակը՝ դրամաշնորհային պայմանագիր

Հասանելի գումարի ընդհանուր չափը՝ 250.000 ԱՄՆ դոլար

Մրցանակների ակնկալվող քանակը՝ 3-6 կամ ավել, առանց նվազագույն կամ առավելագույն չափի խիստ սահմանման

V. Հայտերի ընդունման գործընթացը

Հայտերի ներկայացման համար քայլերի հաջորդականությունը հետևյալն է․

 1. մեր կայքում համապատասխանության հարցաշարի լրացում (ծրագրի չափանիշները բավարարելու պարագայում կստանաք դիմում-հայտի ամբողջական փաթեթը),
 2. որոշ դեպքերում հարցազրույցներ և քննարկումներ կանցկացվեն հեռանկարային ծրագրերի առաջարկներ ունեցող դիմորդների հետ՝ նախքան նրանց կողմից ամբողջական հայտի ներկայացումը,
 3. ամբողջական հայտի ներկայացում՝ ուղարկելով մեր էլեկտրոնային հասցեին։

Համապատասխանության ստուգում Հայկական դրամաշնորհների համար

ՍԿՍԵԼ ՍՏՈՒԳՈՒՄԸ

Ընդհանուր տեղեկություն

Հ. Հովնանյան ընտանեկան հիմնադրամը ֆինանսավորում է ծրագրեր, որոնք ապահովում են առավելագույն ազդեցություն Հայաստանում՝ տեղի բնակչության, առաջընթացի և բարգավաճման համար։ Հայաստանում առաջնահերթությունը տրվում է հետևյալ ոլորտներին՝ արվեստ և մշակույթի պահպանություն, կրթություն, առաջնորդություն, երիտասարդություն և համայնքային զարգացում, էկոտուրիզմ և մարզերի զարգացում, ՏՏ սթարթափեր, ձեռներեցություն, նորարարություն, հանրային առողջություն և արձագանք արտակարգ իրավիճակներին։

Հասկանալու համար՝ արդյոք ձեր կազմակերպությունը համապատասխանում է Հովնանյան հիմնադրամի դրամաշնորհի պահանջներին, առաջարկում ենք ներքոհիշյալ ծանոթանալ Ծրագրին համապատասխանության չափանիշների և Ընդհանուր տեղեկության բաժիններին:

Միացյալ Նահանգներում IRS 501(c)(3) կատեգորիայի ներքո գործող բոլոր կազմակերպությունները, որոնց առաքելությունը կենտրոնացած է հայության կամ Հայաստանի շուրջ, իրենց ծրագրի առաջարկները պետք է լրացնեն այստեղ՝ Հայկական դրամաշնորհներ բաժնում։

Դիմումների ներկայացման գործընթացում առաջին քայլը համապատասխանության հարցաշարի լրացումն է։ Այն ձեզ թույլ կտա ստուգել՝ արդյոք 100 %-ով համապատասխանում եք ծրագրի պայմաններին, և կուղղորդի հետագա անելիքների հարցում։

Հարցերի դեպքում ուսումնասիրե՛ք ներքոհիշյալ Հաճախ տրվող հարցերի բաժինը, որտեղ հավելյալ մանրամասներ են տրամադրված։

Ծրագրին համապատասխանության չափանշիները․ ո՞վ կարող է դիմել

Հ․ Հովնանյան ընտանեկան հիմնադրամը դրամաշնորհ է տրամադրում միայն հետևյալ պայմաններով․

 • Դիմորդը պետք է լինի բարեգործական բնույթի գրանցված կազմակերպություն․ սա կարող է լինել ինչպես ԱՄՆ-ում IRS 501(c)(3) կարգավիճակ ունեցող հաստատություն, այնպես էլ Հայաստանում գրանցված կազմակերպություն՝ ներառյալ ոչ առևտրային ու բարեգործական կազմակերպությունները և հիմնադրամները։
 • Դիմորդ-կազմակերպությունը պետք է գրանցած լինի առնվազն երեք տարվա գործունեության արդյունք։
 • Ներկայացվող ծրագրի գործողությունները պետք է համապատասխանեն Հովնանյան հիմնադրամի առաջնահերթությունների ոլորտներից մեկին։
 • Առաջարկվող ծրագիրը կարող է նախատեսված լինել ինչպես մեկ օրացուցային տարվա, այնպես էլ մեկից ավելի տարիների համար։
 • Հիմնադրամի կողմից նախկինում դրամաշնորհ ստացած կազմակերպությունները կարող են կրկին դիմել միայն նախորդ դրամաշնորհային ծրագրի հաստատումից 12 ամիս անց։
 • Վերոնշյալ բոլոր չափանիշներին բավարարելու պարագայում ներկայացվող ծրագրի անուղղակի ծախսերը, օրինակ՝ ճանապարհածախսը, չեն կարող գերազանցել Հիմնադրամից ակնկալվող ներդրման 20 %-ը։

Հ․ Հովնանյան ընտանեկան հիմնադրամը դրամաշնորհ չի տրամադրում՝

 • գործառնական վերադիր ծախսերի համար,
 • չգրանցված խմբերին ու կազմակերպություններին,
 • քաղաքական գործող խմբերին,
 • շարունակականության նախագիծ չունեցող առաջարկներին,
 • առևտրի ենթակա արտադրանք ստեղծելուն միտված ծրագրերին։

Դիմումի գործընթացը

Հ․ Հովնանյան ընտանեկան հիմնադրամի դրամաշնորհին դիմելու համար նախ մեր կայքում լրացրեք համապատասխանության հարցաշարը։

Հարցաշարի լրացումից հետո Հիմնադրամի անձնակազմը կկապվի ձեզ հետ՝ տրամադրելով դրամաշնորհի դիմում-հայտը և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը։ Ուղարկե՛ք լրացված հայտն անհրաժեշտ փաստաթղթերի հետ միասին [email protected] էլեկտրոնային հասցեին ձեզ ուղարկված նամակում նշված ժամկետում։

Դրամաշնորհի հայտերը սովորաբար ընդունվում են յուրաքանչյուր եռամսյակի վերջին, սակայն ձեզ համար նախատեսված վերջնաժամկետը կնշվի Հիմնադրամի կողմից ուղարկված նամակում։ Կազմակերպություններն իրենց հայտերի ընդունման վերաբերյալ ծանուցում կստանան։ Անհրաժեշտության դեպքում Հիմնադրամի անձնակազմը, մինչ հայտը Խորհրդի գնահատմանը ներկայացնելը, կկապվի դիմորդի հետ հավելյալ պարզաբանումների համար։ Յուրաքանչյուր հայտ կդիտարկվի մանրակրկտորեն և կարժանանա հավասար վերաբերմունքի։

Հայտերի գնահատման և որոշումների կայացման գործընթացը սովորաբար իրականացվում է նշված վերջնաժամկետից հետո՝ 2-3 շաբաթվա ընթացքում։ Ծրագրի առաջարկները գնահատվում են յուրաքանչյուր եռամսյակի ավարտին, որից հետո բոլոր դիմորդները իրենց առաջարկի վերաբերյալ կայացված որոշման մասին տեղեկացվում են գրավոր ծանուցմամբ։

Հաշվետվության պահանջները․

 • Բոլոր դրամաշնորհառուները պարտավորվում են տրամադրել միջանկյալ և ամփոփիչ նկարագրողական ու ֆինանսական հաշվետվություններ՝ դրամաշնորհի համաձայնագրով նախատեսված ժամկետներում։ 
 • Բոլոր ֆինանսական հաշվետվությունները պետք է ներառեն զեկուցվող ժամանակահատվածում կատարված ծախսերն արտացոլող փաստաթղթերը։
 • Բոլոր նկարագրողական հաշվետվությունները պետք է ներառեն նկարներ ու տեսանյութեր, զեկուցվող ժամանակահատվածում իրագործված և հաջորդ փուլում նախատեսվող քայլերի նկարագիր, ինչպես նաև՝ մարտահրավերների, հաջողությունների և ազդեցության անկողմնակալ գնահատական։

Հայկական դրամաշնորհների հիմնական ոլորտները

 • Արվեստ և մշակույթի պահպանություն կատեգորիայում հիմնական ոլորտներն են․ 1. Փառատոններ, արարողություններ, մրցույթներ․ ամենամյա կամ միանվագ մշակութային և արվեստի փառատոններ, մրցանակաբաշխության արարողություններ, արվեստային այլ միջոցառումներ։ 2. Ֆիլմեր, դոկումենտալ ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, գրքեր․ ֆիլմերի և դոկումենտալ ֆիլմերի արտադրություն, մշակութային հեռուստածրագրերի ստեղծում և արտադրություն, գրքերի դիզայն և հրատարակում։ 3. Մշակույթի պահպանություն․ մշակույթի պահպանություն հետազոտության և ցուցահանդեսների միջոցով, կամ մշակութային հաստատության բովանդակության հարստացում։ 4. Ենթակառուցվածքների բարելավում․ մշակութային հաստատության վերանորոգում, վերակառուցում, սարքավորումների ապահովում և կահավորում։ 5. Կրթական ծրագրեր․ մշակութային հաստատություններում կրթական ծրագրեր, արտադասարանային արվեստի ծրագրեր երիտասարդների և երեխաների համար։
 • Առաջնորդություն, երիտասարդություն և համայնքային զարգացում կատեգորիայում հիմնական ոլորտներն են․ 1. Արտադասարանային կրթություն, կարողությունների զարգացում․ արտադասարանային կրթության և կարողությունների զարգացման ծրագրերի միջոցով երիտասարդների և համայնքների զորեղացում։ Սա ներառում է առաջնորդության զարգացման, կյանքի հմտությունների ուսուցման, արհեստագործական կրթության, մենթորության ծրագրերի և համայնքի ներգրավման վրա կենտրոնացած նախաձեռնությունները, որոնք միտում ունեն նպաստելու անձնային աճին, աշխատունակության բարձրացմանը և հասարակական համակեցության ամրապնդմանը։ 2. Բիզնես դասընթաց, աշխատատեղերի ստեղծում․ երիտասարդների և այլ թիրախային խմբերի ձեռնարկատիրական հմտությունների զարգացում և աշխատատեղերի ստեղծման հնարավորություններ։ Սա ներառում է բիզնես դասընթացների, ձեռներեցի կրթության, աշխատանքի տեղավորման ծառայությունների վրա կենտրոնացող նախաձեռնությունները։ 3. Ենթակառուցվածքների բարելավում․ կրթական հաստատության կամ համայնքային տարածքի վերանորոգում, վերակառուցում, սարքավորումների ապահովում և կահավորում։
 • Էկոտուրիզմ և մարզերի զարգացում կատեգորիայում հիմնական ոլորտներն են․ 1. Տուրիզմ․ տուրիզմի ոլորտին առնչվող դրամաշնորհի բոլոր հայտերը։ 2. Ենթակառուցվածքների բարելավում․ էկոտուրիզմի առաջընթացին անհրաժեշտ հարմարությունների բարելավում՝ մարզերի զարգացումը և կենսակայուն զարգացումը խթանելու նպատակով ։ 3. Բնապահպանական ծրագրեր․ բնական էկոհամակարգերի պահպանությանը, կենսակայունությանը և վերականգնմանը միտված նախաձեռնություններ։ Սա ենթադրում է ծրագրեր կլիմայի փոփոխության, կենսաբազմազանության պահպանության, վերականգնվող էներգիայի և բնապահպանական կրթության ուղղությամբ։ 4. Մասնագիտացված դասընթաց, աշխատատեղերի ստեղծում․ մարզերում հմտությունների զարգացում, և/կամ մասնագիտացված կարողությունների զարգացման դասընթացներ։
 • ՏՏ Սթարթափեր, ձեռնարկատիրություն, նորարարություն կատեգորիան ներառում է հետևյալ հիմնական ոլորտները․ 1. Գիտական հետազոտություն․ գիտական հետազոտություններ և ուսումնասիրություններ ՏՏ նորարարության ոլորտում։ Սա ներառում է տեխնոլոգիական առաջխաղացմանն ու նորահայտ ոլորտներում հետզոտությունների իրականացմանը նվիրված ծրագրերը։ 2. Ենթակառուցվածքների բարելավում․ գիտական հաստատությունների վերանորոգում, վերակառուցում, սարքավորումների ապահովում և կահավորում։
 • 1. Առողջապահական ծառայություններ․ աջակցություն հիմնական առողջապահական ծառայությունների տրամադրմանը՝ ներառյալ ֆիզիկական և մտավոր առողջությունը, այն համայնքներում, որտեղ այս ծառայությունները հասանելի չեն։ Սա ընդգրկում է այն ծրագրերը, որոնք կենտրոնանում են առաջնային խնամքի, մոր և մանկան առողջության, պատվաստման ծրագրերի, հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկողության, ինչպես նաև առողջապահական հարմարությունների հասանելիության վրա։ 2. Գիտական հետազոտություն․ հետազոտական նախաձեռնություններ՝ հանրային առողջության ոլորտում գիտելիքի և փորձի բարելավման նպատակով։ 3. Ենթակառուցվածքների բարելավում․ առողջապահական հաստատությունների կամ այս ոլորտի գիտահետազոտական կենտրոնների վերանորոգում, վերակառուցում, սարքավորումների ապահովում և կահավորում։ 4. Կարողությունների զարգացում․ ծրագրեր, որոնք կենտրոնանում են առողջապահական գրագիտության, համայնքի առողջության խթանման, ոլորտի մասնագետների վերապատրաստման շուրջ, ինչպես նաև նախաձեռնություններ, որոնք խրախուսում են անհատներին հոգ տանել սեփական առողջության և բարեկեցության մասին։
 • Արտակարգ իրավիճակների արձագանքման դրամաշնորհները նախատեսված են այն ծրագրերի համար, որոնք միտված են ռեսուրսների արագ կենտրոնացմանն ու համակարգմանը՝ երկրում լայնամասշտաբ արտակարգ իրավիճակները և դրանց հետևանքները հասցեագրելու նպատակով։ Սրանք ներառում են այն նախաձեռնությունները, որոնք ուղղված են աղետների հետևանքների մեղմացմանը, մարդասիրական օգնության տրամադրմանը, վերականգնողական օգնության և ճգնաժամից տուժած համայնքներին երկարատև աջակցության ապահովմանը։ Նման օրինակներ են 2020 թվականի Արցախյան պատերազմի, COVID-19 համաճարակի և վերջերս Արցախի բնակչության բռնի տեղահանության ընթացքում հատկացված դրամաշնորհները։

Հայկական դրամաշնորհներ․ հաճախ տրվող հարցեր

 • Մեր ֆինանսավորման առաջնահերթություններն այն ոլորտներն են, որտեղ մեր բարեգործական առաքելությունը և Հայաստանի համար ներկայիս հրամայականը խաչվում են․ մեր նպատակն է ներդրումների միջոցով ապահովել առավելագույն ազդեցություն երկրում՝ տեղի մարդկանց, առաջընթացի և բարգավաճման համար։ Հայաստանում առաջնահերթությունը տրվում է հետևյալ ոլորտներին՝ արվեստ և մշակույթի պահպանություն, առաջնորդություն, երիտասարդություն և համայնքային զարգացում, էկոտուրիզմ և մարզերի զարգացում, ՏՏ սթարթափեր, ձեռներեցություն, նորարարություն, հանրային առողջություն և արձագանք արտակարգ իրավիճակներին։
 • Հայկական դրամաշնորհին կարող են դիմել այն գրանցված կազմակերպությունները, որոնք բնույթով բարեգործական են, այսինքն՝ IRS 501(c)(3) կարգավիճակ ունեցող հայկական կազմակերպությունները, դպրոցները և եկեղեցիները Միացյալ Նահանգներում, ինչպես նաև պետության կողմից գրանցված հաստատությունները Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպիսիք են ոչ առևտրային կազմակերպությունները, հիմնադրամները, այլ բարեգործական ընկերություններ և պետական գործակալությունները։
 • Հիմնադրամը չի ֆինանսավորում գործառնական վերադիր ծախսերը, օրինակ՝ աշխատավարձերը։ Սակայն այն ֆինանսավորում է անուղղակի ծախսերի առավելագույնը մինչև 20 %-ը․ դրանք կարող են ներառել սնունդի, հյուրանոցի և ճամփորդության ծախսերը։
 • Նախևառաջ լրացրե՛ք վերևում տրամադրված համապատասխանության հարցաշարը։ Այնուհետև՝ ծրագրի պահանջներին համապատասխանելու դեպքում, ուղղորդում կստանաք հայտի ներկայացման հետագա քայլերի վերաբերյալ։
 • Դրամաշնորհի հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետ, որպես այդպիսին, չկա, քանի որ ծրագրի առաջարկները գնահատվում են ողջ տարվա ընթացքում՝ յուրաքանչյուր եռամսյակի ավարտին (մարտ, հունիս, սեպտեմբեր և դեկտեմբեր ամիսների վերջին)։ Ժամանակային սահմանափակում ունեցող ծրագրեր ներկայացնելիս՝ առաջնորդվե՛ք հետևյալ ժամկետներով։
 • Այո՛, Հիմնադրամը դիտարկում է բազմամյա ֆինանսավորման հայտերը։
 • Այո՛, մենք արտակարգ իրավիճակներին ուղղված հայտերի դեպքում ճկունություն ենք ցուցաբերում միայն այն պարագայում, երբ ծրագրի առաջարկի թիրախում առաջնահերթ և հրատապ կարիք է, որն արագ արձագանք է պահանջում և չի կարող սպասել մինչև եռամսյակի ավարտը։
 • Դիմում-հայտերն ընդունվում են էլեկտրոնային փոստով, սակայն այս քայլը հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ հարցաշարի արդյունքում հաստատվում է ձեր համապատասխանությունը ծրագրի չափանիշներին։
 • Այո՛, կարող եք։ Մերժումների դեպքում մենք հետադարձ կապ ենք տրամադրում դիմորդին և լիահույս ենք, որ մեր դիտարկումները մանրակրկտորեն նկատի կառնվեն հետագա հայտերում։
 • Խորհուրդը ֆինանսավորման մասին որոշումները կայացնում է յուրաքանչյուր եռամսյակի ավարտից հետո՝ երկու շաբաթվա ընթացքում։
 • Այո, գրանցված անձը կարող է ներկայացնել մեկից ավելի դրամաշնորհային առաջարկ եռամսյակային կտրվածքով: Սակայն առաջարկներից միայն մեկը կարող է հավանության արժանանալ դրամաշնորհի պայմանները բավարարելու դեպքում: